Natuur, Natuurlijker wijze; "Ja, Natuurlijk"!

De energieën van het universum.

 

Ik ben me bewust van de energie, de kracht van moeder aarde. Alles komt voort uit die energie. We zijn allemaal een heel klein onderdeel van die grote superkracht die alles beheerst en waaruit alles voortkomt. Met Natuur bedoel ik niet alleen ‘het landschap’, maar het grote geheel. De mens maakt deel uit van dit grote geheel, al is het slechts een heel klein deel hiervan, één puntje in het grote geheel. De vier elementen van moeder aarde: vuur, aarde, water, lucht, zijn de thema’s die in mijn schilderijen steeds een belangrijke rol spelen. 

De energie van iedere mens wordt beheerst door de vier genoemde elementen, ieder mens heeft zijn eigen energie min of meer verbonden aan één element; de ene mens heeft wat meer met vuur, de andere wat meer met aarde, water of lucht.

Het leven is een spel van krachten en iedere kracht bezit een tegenstelling of polariteit. In combinatie kunnen ze evenwicht en eenheid tot stand brengen. Zo zitten ook mijn schilderijen in elkaar.  

Ik werk vanuit mijn gevoel en mijn energie begeleidt mij in mijn proces: het pad dat ik heb te gaan. In mijn schilderijen zie je ‘mijn verbeelding, mijn beeldentaal’ van wat ik voel, doe of denk. Het belangrijkste van schilderen is, dat ik niet móét maar dat ik mág schilderen, precies zoals ik het wil. Het is een combinatie van mijn bewust- zijn en mijn onderbewust- zijn die het samen doen. Als het verstand en gevoel in balans zijn, krijg je een evenwichtig schilderij met technisch vele mogelijkheden, want een schilderij is meer dan alleen een schilderij. Het is ontstaan met een boodschap voor iedereen die hiervoor openstaat. Iedere toeschouwer heeft zijn eigen energie en zo kan een schilderij ook bij ieder andere emoties oproepen: soms stoot het iemand af, een ander wordt er juist blij van of vindt het gewoon prettig om naar te kijken. Ieder individu is tenslotte anders, maar je kunt wel in iemands gevoel komen door je meer te verdiepen in een schilderij en jezelf eens af te vragen: waarom reageer ik zo, wat heeft dit schilderij mij te vertellen? Misschien houdt het mij wel een spiegel voor waar ik eens ín moet kijken. 

Misschien heb ik wel een innerlijke boodschap: ik ga uit van datgene wat ik waarneem in mijn omgeving de kosmos en moeder aarde, maar in die waarneming zit ook mijn persoonlijke gevoel, al mijn emoties in de beleving van die waarneming. Het is die combinatie van zien en beleven, van waarneming en gevoel, het fysieke en mentale, die mij steeds weer de energie geeft om verder te schilderen. De kosmos en Moeder aarde zijn een onuitputtelijke bron van energie en inspiratie voor mij. Iedere kunstenaar wil een boodschap uitdragen en wil graag iets zeggen tot de toeschouwer. 

  

De verwondering die ik voel

Bij het ontwaken

Van de natuur in de lente

Verbazing over het licht

De kleuren van de zomer

Onrust in de herfst

De stilte in de winter

Ans Zelen (1953)